RIX FM I FJÄLLEN STÄLLS IN

Vi har under lång tid planerat RIX FM i Fjällen och det är med tungt hjärta vi, SKISTAR OCH RIX FM beslutat att årets arrangemang måste ställas in.

Coronavirusets spridning har lett till konsekvenser som få kunnat föreställa sig.

Eftersom de tillsvidare är förbjudet att anordna allmänna tillställningar och sammankomster och RIX FM i Fjällen-veckan har programpunkter med väldigt många deltagare, måste vi inse att ett genomförande inte är möjligt.

Vi vill tacka alla våra lyssnare för ett fantastiskt engagemang i vår RIX FM I Fjällen-tävling.Radiovinnare kommer kunna erbjudas att senarelägga sin vinst och samtliga kommer kontaktas personligen.

RIX FM vill tacka lyssnare, artister, skivbolag, partners och sponsorer för förståelsen.