RIX FM I FJÄLLEN - tävlingsregler

Vinsten kan inte överlåtas eller ändras avseende innehåll eller omfattning.

Vinnaren kontaktas av Viaplay Group/Skistar Åre via de kontaktuppgifter som deltagaren angivit för vidare information och bokning.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling. Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag/dag om inget annat anges. Vinstskatt betalas av vinnaren.

Om Viaplay Group inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren inom tio (10) dagar från det att tävlingen avgjorts, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare.

Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta.
Anställda inom Viaplay Group, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte delta i Viaplay Groups tävlingar.

Viaplay Group är inte ansvariga för tävlingsdeltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför Viaplay Groups rimliga kontroll, inbegripet utan begränsning: problem eller annan tekniskfunktionsoduglighet hos teleoperatör eller dennes utrustning för telefoni och/eller SMS-trafik, problem med postgång eller e-post vilket gör att deltagares bidrag inte kommer fram till Viaplay Group, ofullständig eller felaktig information om deltagarens kontaktuppgifter eller annat, förändringar i lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse.

Viaplay Group ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten.

Genom att delta i tävlingen godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Viaplay Groups integritetspolicy. Viaplay Group ansvarar inte för eventuella tryckfel eller liknande i samband med tävlingen. Vidare ansvarar Viaplay Group inte för direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av din användning av Viaplay Groups webbsidor.